تغییر ردیف‌های کارگزاری (DNSها)


نام دامنه و ردیف‌های کارگزاری (DNSها) را وارد نمایید.
معمولاً فقط ردیف‌های اول و دوم کارگزاریها تکمیل می‌شوند.

برای تغییر ردیف‌های کارگزاری باید وارد حساب کاربری خود شوید.

هزینه تغییر ردیف‌ها (رایگان بدون هزینه)

رایگان - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به تغییر، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید. شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.

بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.

توجه: نماینده دامنه در ایرنیک باید ni55-irnic باشد.
برای تغییر ردیف‌های کارگزاری (DNSها) باید مجوز آن را در nic.ir داده باشید.
زمان لازم برای اعمال تغییرات ردیف‌های کارگزاری (DNSها) بین ۱ تا ۷۲ ساعت طول خواهد کشید و طی این مدت وبگاه (وب‌سایت) شما در دسترس نخواهد بود.