تغییر ردیف‌های کارگزاری (DNSها)


نام دامنه و ردیف‌های کارگزاری (DNSها) را وارد نمایید:


برای تغییر ردیف‌های کارگزاری باید وارد حساب کاربری خود شوید.توجه: نماینده دامنه باید در ایرنیک ni55-irnic باشد.
برای تغییر ردیف‌های کارگزاری (DNSها) باید مجوز آن را در nic.ir داده باشید.
زمان لازم برای اعمال تغییرات ردیف‌های کارگزاری (DNSها) بین ۱ تا ۷۲ ساعت طول خواهد کشید و طی این مدت وبگاه (وب‌سایت) شما در دسترس نخواهد بود.