انتقال (خرید) دامنه از دیگران


برای انتقال(خرید) دامنه از دیگران، نام دامنه، رمز انتقال و شناسه کاربری خود را وارد کنید.
رمز انتقال را باید از قبل از فروشنده دریافت نموده باشید.

برای انتقال دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

هزینه انتقال ( ١٧،۶٠٠ تومان)

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به خرید دامنه، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید. شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.

بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.

برای انتقال (خرید) دامنه از دیگران، باید رمز انتقال دامنه مورد نظر را از فروشنده گرفته باشید.
فروشنده بعد از استفاده شما از رمز انتقال باید درخواست شما را تایید و مدارک لازم را به ایرنیک ارسال نماید.
توجه:
سبد خرید شما در ایرنیک باید خالی باشد یعنی در ایرنیک سفارش فعال نداشته باشید.