انتقال (خرید) دامنه از دیگران


برای انتقال دامنه، نام دامنه، رمز دریافتی از فروشنده و شناسه کاربری خود را وارد کنید.


برای انتقال دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

هزینه انتقال (١۶،٠٠٠ ١۵،٩١۴ تومان)

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به خرید، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید.
شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.
بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.برای انتقال (خرید دامنه) از دیگران، باید رمز انتقال دامنه مورد نظر را از فروشنده بگیرید.
سبد خرید شما در ایرنیک باید خالی باشد یعنی در ایرنیک سفارش فعال نداشته باشید.