ثبت دامنه


برای ثبت دامنه نام دامنه و نام‌کاربری خود در سایت ایرنیک را وارد کنید.


برای ثبت دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دامنه بنام این شناسه ثبت خواهد شد.

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به خرید، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید.
شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.
بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.برای ثبت دامنه فقط از شناسه کاربری ایرنیک خودتان استفاده نمایید.