ثبت دامنه


برای ثبت دامنه نام دامنه و نام‌کاربری خود در سایت ایرنیک را وارد کنید.
ثبت دامنه در دو مدت زمان یکساله و پنج ساله امکان پذیر است.

برای ثبت دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دامنه بنام این شناسه ثبت خواهد شد.

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به ثبت، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید. شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.

بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.

بعد از ثبت دامنه مالکیت آن بلافاصله بنام شما نخواهد شد، ایرنیک باید دامنه را تایید نماید.
ایرنیک معمولاً در ساعاتهای خاصی از روز دامنه‌های ثبت شده را بررسی و به نوبت تایید یا رد می‌کند.
ثبت برخی از دامنه‌ها نیازمند ارسال تعهدنامه به ایرنیک و یا دریافت مجوز از وزارت ارشاد هستند.