ساخت شناسه کاربری (هندل) اشخاص حقیقی


شناسه‌هایی که توسط نمایندگان مرکز ثبت دامنه از جمله «سایت دامنه» ایجاد می‌شوند در حالت عادی قابلیت ورود به سامانه nic.ir را ندارند و همچنین فاقد رمز عبور، پرسش و پاسخ محرمانه هستند بنابراین توصیه می شود از خود سایت nic.ir جهت ساخت شناسه کاربری اقدام نمایید یا اینکه پس از ساخت شناسه کاربری در سایت ما درخواست کتبی به nic.ir ارسال نمایید.

برای ساخت شناسه کاربری (هندل) باید وارد حساب کاربری خود شوید.

هزینه ساخت شناسه (رایگان بدون هزینه)

رایگان - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به ساخت شناسه، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید. شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.

بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.

ساخت این نوع شناسه برای عموم آزاد است.
اطلاعات ثبت نام باید واقعی و کامل باشد. (حتی پسوند فامیلی را هم در صورت وجود وارد کنید.)
این نوع شناسه امکان ثبت دامنه های ir , id.ir را دارد.