انتقال (فروش) دامنه به دیگران


برای دریافت رمز انتقال، نام دامنه و شناسه خود (صاحب امتیاز فعلی) را وارد نمایید.
رمز انتقال به ایمیل صاحب امتیاز فعلی دامنه ارسال می‌گردد.

برای انتقال مالکیت دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

هزینه درخواست رمز انتقال (رایگان بدون هزینه)

رایگان - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به فروش دامنه، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید. شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.

بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.

رمز انتقال به ایمیل شما ارسال میشود، شما بایستی آنرا در اختیار خریدار قرار دهید.
بعد از استفاده خریدار از رمز، شما بعنوان صاحب امتیاز باید انتقال آنرا تایید نمایید.
همچنین انتقال دامنه نیاز به ارسال فرم انتقال و مدارک هویتی شما به ایرنیک دارد.