بازگشایی و تمدید دامنه قفل شده


برای بازگشایی دامنه قفل شده(منقضی شده) و تمدید آن، نام دامنه را وارد نمایید.
بازگشایی و تمدید دامنه در دو مدت زمان یکساله و پنج ساله امکان پذیر است.

برای بازگشایی و تمدید دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به بازگشایی و تمدید دامنه، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید. شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.

بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.

توجه: رابط مالی دامنه باید در ایرنیک ni55-irnic باشد.
پیش از تمدید دامنه از صحت نام دامنه اطمینان حاصل کنید.
مراقب باشید دامنه دیگران را به اشتباه تمدید نکنید.