بازگشایی و تمدید دامنه قفل شده


برای بازگشایی دامنه قفل شده(منقضی شده) و تمدید آن، نام دامنه را وارد نمایید


برای تمدید دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به خرید، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید.
شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.
بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.توجه: رابط مالی دامنه باید در ایرنیک ni55-irnic باشد.
پیش از بازگشایی قفل و تمدید دامنه از صحت نام دامنه اطمینان حاصل کنید.
مراقب باشید دامنه دیگران را به اشتباه بازگشایی و تمدید نکنید.
هزینه بازگشایی دامنه قفل شده ۲ واحد بعنوان جریمه میباشد و آن به این معنا است
که به هزینه تمدید دامنه یکساله یا پنج‌ساله، هزینه‌ معادل یکسال تمدید دامنه افزوده
افزوده شده است.