دامنه

مرکز تخصصی ثبت، تمدید و انتقال دامنه ir.

نام دامنه چیست؟

به اولین بخش یک آدرس اینترنتی، نام دامنه گفته می‌شود. مثلاً در مورد nimac.ir بخش اول آن یعنی nimac نام دامنه می‌باشد. قسمت دوم یک آدرس اینترنتی، پسوند دامنه نامیده می‌شود که در مورد nimac.ir بخش ir. پسوند آن محسوب می‌شود. آدرسهای اینترنتی قبلاً با سه حرف .www بعنوان پیشوند شروع می‌شدند که نشانگر آدرس اینترنتی بودن آنها بود ولی در حال حاضر بدون گفتن و بدون نوشتن .www هم آدرس اینترنتی قابل شناسایی و استفاده است. هم اکنون پیشوندها کاربردهای دیگری دارند مثلاً .en برای تغییر زبان یا .my برای بخش کاربران یک وبگاه.

پسوند نام‌دامنه
ir. nimac
پسوند نام‌دامنه پیشوند
ir. nimac .www
ir. nimac .en
ir. nimac .my

اهمیت پسوندها

پسوند دامنه به شناسایی ماهیت وب‌سایت‌ها مانند نوع کسب ‌و کار، کشور مبدأ، دولتی یا خصوصی و... کمک می‌کند. معمولاً پسوند دامنه را مطابق با هدف فعالیت مورد نظر انتخاب می‌کنند. برای مثال بسته به نوع فعالیت میتوان موارد زیر را انتخاب نمود:

نوع پسوند کاربرد مورد استفاده
com. تجاری شرکتهای تجاری و شرکتهای تجاری بین المللی
org. سازمانی موسسات و سازمانهای غیر انتفاعی با فعالیت غیر تجاری
net. شبکه شرکتهای فعال در زمینه اینترنت و امور شبکه‌های ارتباطی
tv. شبکه تلویزیون ارائه کنندگان شبکه‌های تلویزیونی
ac. دانشگاهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
در حال حاضر تعداد پسوندها به بیش از ۱۰/۰۰۰ نوع مختلف رسیده است

از مهمترین پسوندها پسوند نوع کشوری است. همانطور که از نام این نوع مشخص است، به منظور استفاده در کشورهای خاص خود ارایه شده‌اند و نشانده موقعیت‌های جغرافیایی و قوانین حاکم بر آنها هستند. برای مثال پسوند ir. که نشان می‌دهد این دامنه مربوط به کشور ایران است یا به نحوی در ایران فعالیت دارد. این نوع پسوندها معمولاً دو حرفی بوده و بیانگر مخفف نام کشورهای مربوطه خود هستند.

پسوند کشور اصلی ترجمه
ir. Iran ایران
us. The United State of America آمریکا
fr. France فرانسه
ca. Caneda کانادا
br. Brazil برزیل

مرتبه دامنه

گرچه بر سر تعریف مرتبه دامنه با ایرنیک اختلاف نظر داریم اما به دلیل اینکه نماینده رسمی آن هستیم به اجبار با استناد به تعریف آنها از مرتبه دامنه بسنده میکنیم. در دامنه‌های کشوری ایران چیزی بنام دامنه مرتبه اول نداریم. دامنه‌ایی مرتبه دوم هست که پسوند آن فقط یک بخش باشد مثلاً nimac.ir که پسوند nimac فقط یک بخش ir. می‌باشد، بنابراین nimac دامنه مرتبه دوم محسوب می‌شود. به دامنه‌ایی مرتبه سوم گفته می‌شود که پسوند آن شامل دو بخش باشد برای مثال nimac.co.ir که پسوند nimac دارای دو بخش ir. و co. می‌باشد بنابراین در nimac.co.ir نام دامنه nimac مرتبه سوم در نظر گرفته می‌شود.

پسوند مرتبه کاربرد
ir. دوم عمومی قابل استفاده تمامی ایرانیان و غیر ایرانیان
co.ir. سوم مخصوص سازمانها و شركتهای غير دولتی ایرانی
ac.ir. سوم مخصوص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایرانی
sch.ir. سوم مدارس و موسسات آموزشی ایرانی
net.ir. سوم شرکتهای ارایه دهنده اینترنت و خدمات شبکه ایرانی
gov.ir. سوم ادارات دولتی و یا زیر مجموعه‌های سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در ایران
org.ir. سوم انجمنهای علمی، سازمانهای غير انتفاعی رسمی ایرانی
id.ir. سوم نام اشخاص حقیقی ایرانی طبق کارت ملی