تمدید دامنه


برای تمدید دامنه نام دامنه را وارد کنید.


برای تمدید دامنه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

از اعتبار - ( موجودی مانده ۰ تومان )

شما می‌بایست قبل از اقدام به خرید، موافقتنامه دامنه را مطالعه و قبول نمایید.
شما می توانید از اینجا متن موافقتنامه را مطالعه نمایید.
بله، موافقتنامه را مطالعه نمودم و قبول دارم.توجه: رابط مالی دامنه باید در ایرنیک ni55-irnic باشد.
پیش از تمدید دامنه از صحت نام دامنه اطمینان حاصل کنید.
مراقب باشید دامنه دیگران را به اشتباه تمدید نکنید.