شرایط استفاده


با توجه به موارد زیر نام‌نویسی در وبگاه دامنه مستلزم پذیرش و رعایت قوانین و شرایط زیر می‌باشد. همچنین وبگاه دامنه به شرط اطلاع‌رسانی کامل به کاربران، مجاز به هر گونه بروزرسانی قوانین در هر زمانی می‌باشد.


نام‌نویسی

  1. هر کاربر مجاز به داشتن فقط یک حساب کاربری می‌باشد.
  2. نام‌نویسی در سایت فقط باید با اطلاعات حقیقی شخص انجام شود.
  3. نام‌نویسی در وبگاه دامنه به معنای پذیرش قوانین و شرایط استفاده‌ی مذکور در صفحه‌ی «شرایط استفاده» می‌باشد.

مالی

  1. واحد پولی در وبگاه دامنه «تومان» است. از این رو هنگام افزایش موجودی مبلغ وارد شده به تومان خواهد بود.
  2. مبالغ پرداخت شده برای افزایش موجودی فقط به شرط کسر کارمزد ۱٪ (یک درصد) کل مبلغ و همچنین کارمزد شبکه شتاب (۵۰۰ تومان) قابل بازگشت به حساب بانکی شما می‌باشد. مدت زمان بازگشت هم بین ۵ تا ۱۵ روز خواهد بود.
  3. مبالغ پرداختی مصرف شده برای استفاده از خدمات وبگاه دامنه (مانند ثبت، تمدید و …) غیرقابل بازگشت می‌باشند.
  4. در صورت عدم تایید نام دامنه توسط ایرنیک (به هر دلیل اعم از نام نامناسب یا عدم ارائه مدارک لازم)، مبلغ با کسر ۵۰۰ تومان به حساب کاربری شما بازگشت داده خواهد شد.